Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

15ο Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 145 – 171)