Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

190/2011

190 (9-6-11) Καθορισμός χώρων τραπεζοκαθησμάτων.pdf

189/2011

189 (9-6-11) Παραλαβή επιταγής.pdf

188/2011

188 [9-6-11] Παντζαβέλη κ.λ.π.pdf

186/2011

186 (9-6-11) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΡΑΝΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf

185/2011

185 (9-6-11) ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf

185/2011

185 (9-6-11) ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf