Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

370/2012

370 [21-12-12] Καύσιμα.pdf

369/2012

369 (21-12-12) 23η Αναμόρφωση.pdf

368/2012

368 (21-12-12) 22η Αναμόρφωση – Αποδοχή 29.339,58.pdf

367/2012

363 (21-12-12) 2ος ΑΠΕ ΑΠΙΔΑΝΟΣ.pdf

367/2012

367 [21-12-12] 1η Δόση ΣΑΤΑ 2012.pdf

366/2012

366 (21-12-12) 21η Αναμόρφωση – Αποδοχή 19.271,05 Συντήρηση σχολείων.pdf