Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Θαλαμοειδής τάφος της κλασικής περιόδου

Ο Έφορος Αρχαιοτήτων της δεκαετίας του 1950 Νίκος Βερδελής, ανέσκαψε στα Φάρσαλα, πέραν του μεγάλου αρχαϊκού τάφου και του υπ’ αυτού θαλαμοειδούς μυκηναϊκού στην οδό Λαμίας και ένα ακόμη ταφικό κτίσμα, πλησίον των προαναφερθέντων, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη.

Το εν λόγω ταφικό κτίσμα χρονολογείται στο β’ μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για έναν απλό τετράπλευρο θαλαμοειδή τάφο, διαστάσεων 4,00×4,00μ. με είσοδο, πλάτους 1,00μ, που ανοίγεται στη βόρεια πλευρά του. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος του φθάνει το 1,00μ. Έχει δομηθεί με κυβόλιθους από ντόπιο γκριζωπό ασβεστόλιθο.

Το κτίσμα φαίνεται ότι ήταν στεγασμένο με τετρακλινή κεραμοσκεπή.

Βρέθηκε συλημένο.