Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η) Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 9 Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                       

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                        

Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                  

Τηλέφωνο:   2491350115      

e-mail: a.kalogeropoulos@dimosfarsalon.gr

 

Φάρσαλα 4-5-2023

Αριθμ. Πρωτ: 6269

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   

 

  1. Χατζηπλή Σοφία
  2. Γούσιας Δημήτριος
  3. Κουκουλιός Σταύρος
  4. Γκατζόγιας Νικόλαος
  5. Καραχάλιος Αριστομένης
  6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (8η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις  9 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 84.045,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για «1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 33.194,05€ από ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για το «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 ν. 3468/06)»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 26.780,60€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για «Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή ποσού 55.916,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 – Β  Κατανομή»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή ποσού 27.225,92€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή ποσού 2.497,50€ από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7o: Αποδοχή ποσού 39.975,12€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8o: Αποδοχή  δωροεπιταγών συνολικής αξίας 300,00€ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης «Εγκαινίων του Πύργου Καραμίχου ως Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας της Νεότερης Ιστορίας» 

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης, εκτελεσθέντων πατριωτών στον οικισμό Κάτω Δασόλοφου

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 11o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (4ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2023

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση  πρακτικού διαπραγμάτευσης για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων έτους 2023 (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. & ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 13o: Απόδοση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 25% του ημερήσιου τέλους είσπραξης προσερχομένων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Φαρσάλων για το διάστημα από 01.01.2023 έως και την είσπραξη της λαϊκής στις 04.04.2023

Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πολυδαμείου

Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Φαρσάλων για το έτος 2023

Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου

Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής τάφρου Πολιτιστικού με ζαρζανέτια»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών Δήμου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της με αριθμό 10/2023 μελέτης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων», προϋπολογισμού 606.980,00€ καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της με αριθμό 8/2018 μελέτης της προμήθειας για το  Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ « της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», προϋπολογισμού 38.625,00€, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της με αριθμό 9/2018 μελέτης της προμήθειας για το  Υποέργο 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», προϋπολογισμού 38.000,00€, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση μελέτης με αριθμό 15/2023 του έργου «Διαμόρφωση τοιχείων και υποδομών Κοινοτήτων Πολυδαμείου (Πολυδάμειο – Ρήγαιο), Κοινοτήτων Βασιλικών και Δασολόφου και λοιπές Περιβαλλοντικές Αναβαθμίσεις» ποσού 65.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση μελέτης με αριθμό 11/2023 του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κατωχωρίου» ποσού 60.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση μελέτης με αριθμό 17/2023 του έργου «Βελτίωση υποδομών φωτισμού οδοποιίας Κοινότητας Βρυσιών» ποσού 20.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση μελέτης με αριθμό 13/2023 του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων» ποσού 37.200,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παραλαβής τευχών δημοπράτησης στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης « Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (25η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                   Τηλέφωνο:  

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (24η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 22 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                   

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (23η) τςη Οικονομικής Επιτροπής , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                   

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (22η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (21η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 21 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (20η) της Οικονομικής Επιτροπής , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 26 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »