Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 19 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 15 Δεκεμβρίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 18763

                                                               

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (19η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 19 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2024 – 2025 (Εισηγήτρια : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση ή μη νέας σύμβασης με τη Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Χαλκιάδων για επαγγελματική χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.463,18 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Χαλκιάδων με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (αίτηση κ. Δημητρίου Παλαιομήτρου του Χρήστου) (Εισηγήτρια: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 ΘΕΜΑ 5ο  : Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 ΘΕΜΑ 7ο  : Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για το έργο «Προσαρμογή 1ου & 2ου παιδικού σταθμού Φαρσάλων» (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 – Αποκλίσεις στοχοθεσίας (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της αριθ. 88/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (πέμπτη – 5η)» (Εισηγήτρια : Χαμορούσου Ευαγγελία, Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.).

 ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Φαρσάλων με τη ΔΕΥΑΦ για την εκτέλεση της πράξης «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (DANIEL) της ΔΕΥΑ Φαρσάλων» με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 12ο  : Λήψη απόφασης, για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Φαρσάλων οικον. έτους 2024 (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 13ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 14ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 15ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 16ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βαμβακούς Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 17ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 18ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής τάφρου Πολιτιστικού με ζαρζανέτια» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 19ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 20ο  : Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υποέργο 2 «Αναβάθμιση των Η/Μ Εγκαταστάσεων» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 21ο  : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση υποδομών φωτισμού οδοποιίας Κοινότητας Βρυσιών» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 23ο  : Παροχή γνώμης επι του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης έτους 2024 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας  (Εισηγήτης : Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρσενοπούλου Βάια

Η συζήτηση των θεμάτων θεωρείται άμεσης αναγκαιότητας, μετά από εισήγηση των υπηρεσιών.

Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

 Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Μορφογιάνη Βασιλική (Βαμβακούς)
 2. Μπόγκας Γεώργιος (Βασιλί)
 3. Μπερσιάνης Κων/νος (Βρυσιά)
 4. Χατζηεφραιμίδης Αναστάσιος (Ερέτριας)
 5. Βασιλόπουλος Βασίλειος (Κατωχωρίου)
 6. Τασιόπουλος Γεώργιος (Κρήνη)
 7. Γούσιος Νικόλαος (Μεγ. Ευυδρίου)
 8. Λελεντζής Αθανάσιος (Ναρθάκι)
 9. Θεοχάρης Βασίλειος (Σιτοχώρου)
 10. Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος (Σκοτούσσας)
 11. Στάικος Μιχαήλ (Σταυρού)
 12. Σκατζούρης Χαράλαμπος (Υπέρειας)
 13. Στεφανίδης Δημήτριος (Χαλκιάδων)
 14. Πρεκατέ Θεοδώρα (Φαρσάλων)

 

 

 

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Γρίβας Φώτιος – Χαρίλαος (Αγίου Γεωργίου)
 2. Ακρίβος Ηλίας ( Αμπελειάς)
 3. Πελεκάνος Γεώργιος (Αχιλλείου)
 4. Βασιλόπουλος Χρήστος (Δασολόφου)
 5. Χολέβα Στυλιανή (Δένδρων)
 6. Ρεντινόπουλος Απόστολος (Διλόφου)
 7. Κοντογιώργος Βλάσσιος (Ζωοδ. Πηγή)
 8. Σταφύλης Χρήστος (Καλλιθέας)
 9. Γκουντουβάς Απόστολος (Κάτω Βασιλικά)
 10. Μαλιαχώβας Απόστολος (Νεράιδας)
 11. Βούγαρης Κων/νος (Πολυδαμείου)
 12. Ντάφος Μιχαήλ (Πολυνέρι)
 13. Αγγελόπουλος Νικόλαος (Ρευματιάς)
 14. Τσούτσος Ηλίας (Σκοπιάς)

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα               

Read More »

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (5η) (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του ν. 3463/2006), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 20 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                          Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 26 Ιανουαρίου 2024 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 1144

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019) και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 28 Δεκεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 19366      

Read More »

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 2 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 27 Δεκεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 19238           

Read More »

Πρόσκληση για ορκωμοσία των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρων Συμβουλίων, Προέδρων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    Φάρσαλα 12 Δεκεμβρίου 2023                     Αριθ. Πρωτ. : 18495                                                                                                        ΠΡΟΣ

Read More »