Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (14η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 8 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                       

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                        

Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                  

Τηλέφωνο:   2491350115      

e-mail: a.kalogeropoulos@dimosfarsalon.gr

 

 

 

 

 

                             Φάρσαλα 4-8-2023

Αριθμ. Πρωτ: 11371

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   

 

  1. Χατζηπλή Σοφία
  2. Γούσιας Δημήτριος
  3. Κουκουλιός Σταύρος
  4. Γκατζόγιας Νικόλαος
  5. Καραχάλιος Αριστομένης
  6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (14η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις  8 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 84.045,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για «4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων»

Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για «Δαπάνες φιλοξενίας Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Messina Ιταλίας στην Κοινότητα Σκοτούσας»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ 3o:  Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης «16ης Γιορτής Χαλβά στα Φάρσαλα»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών .

 

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός υπόλογου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το  Υποέργο 3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το  Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών .

 

ΘΕΜΑ 7o:  Έγκριση ή μη 1ου & 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του, ως χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ 8o: Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την ανάθεση των εργασιών «Δράσεις και δαπάνες πυροπροστασίας»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (18η) της Οικονομικής Επιτροπής , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 3 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα Ταχ. Κώδ.  :  40300 Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος Τηλέφωνο:  

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτρπής (16η), δια περιφοράς και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα Ταχ. Κώδ.  :  40300 Πληροφορίες : Δ.

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (15η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (13η) της Οικονομικής Επιτροπής, δια περιφοράς και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, στις 3 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                   Τηλέφωνο:  

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (12η) της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 25 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »