Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 19 Ιουλίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 10549

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (13η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού)

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Συμπληρωματική κατανομή στη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. για αποπληρωμή δαπανών του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για έργα χρηματοδοτούμενα από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»  (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για έργα χρηματοδοτούμενα από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)»  (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 59/2022 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διαχείρισης του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγήτρια : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 2023 στην  Κοινότητα Σταυρού και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Αλλαγή χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρης (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.714,41 τ.μ. στον οικισμό Θετιδίου της Κοινότητας Σκοτούσας για κτηνοτροφική εγκατάσταση (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2023 απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης (1η) του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων”» (Εισηγήτρια : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗΚΕΦΑ).

 

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (πάγιου εξοπλισμού) από επιχορηγούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 12Ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης ΚΧ μεταξύ Ανωχωρίου και Περιφερειακής» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου στη Κοινότητα Ζ. Πηγής» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση φωτισμού στην Περιφερειακή οδό Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων Κοινοτήτων Κατωχωρίου – Κρήνης – Αγ. Γεωργίου» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 18ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Δένδρων, για τη στέγαση του «Πολιτιστικού Συλλόγου Δένδρων “Η Θέτιδα”»  (Εισηγήτρια: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για παραχώρηση Κοινοτικής αίθουσας Κοινότητας Σιτοχώρου για τη στέγαση του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ζευς”»  (Εισηγήτρια: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει παρουσίαση της συμβατικής υποχρέωσης του έργου «Υποστηρικτικές υπηρεσίας για την συμπλήρωση αίτησης προς υποβολή στο Υ.Π.Α.Α.Τ. φακέλου προς έγκριση Εγγυημένου Ιδιότυπου Παραδοσιακού προϊόντος Χαλβάς Φαρσάλων Σαπουνέ» από τον κ. Ζακυνθινό Γεώργιο (καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Θεοχάρης Βασίλειος (Σιτοχώρου)
 2. Στάικος Μιχαήλ (Σταυρού)
 3. Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος (Σκοτούσσας)

 

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Χολέβα Στυλιανή (Δένδρων)

 

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »