Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 19 Ιουλίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 10549

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (13η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού)

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Συμπληρωματική κατανομή στη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. για αποπληρωμή δαπανών του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για έργα χρηματοδοτούμενα από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»  (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για έργα χρηματοδοτούμενα από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)»  (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 59/2022 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διαχείρισης του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγήτρια : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 2023 στην  Κοινότητα Σταυρού και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Αλλαγή χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρης (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.714,41 τ.μ. στον οικισμό Θετιδίου της Κοινότητας Σκοτούσας για κτηνοτροφική εγκατάσταση (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2023 απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης (1η) του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων”» (Εισηγήτρια : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗΚΕΦΑ).

 

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (πάγιου εξοπλισμού) από επιχορηγούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 12Ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης ΚΧ μεταξύ Ανωχωρίου και Περιφερειακής» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου στη Κοινότητα Ζ. Πηγής» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση φωτισμού στην Περιφερειακή οδό Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων Κοινοτήτων Κατωχωρίου – Κρήνης – Αγ. Γεωργίου» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 18ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Δένδρων, για τη στέγαση του «Πολιτιστικού Συλλόγου Δένδρων “Η Θέτιδα”»  (Εισηγήτρια: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για παραχώρηση Κοινοτικής αίθουσας Κοινότητας Σιτοχώρου για τη στέγαση του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ζευς”»  (Εισηγήτρια: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει παρουσίαση της συμβατικής υποχρέωσης του έργου «Υποστηρικτικές υπηρεσίας για την συμπλήρωση αίτησης προς υποβολή στο Υ.Π.Α.Α.Τ. φακέλου προς έγκριση Εγγυημένου Ιδιότυπου Παραδοσιακού προϊόντος Χαλβάς Φαρσάλων Σαπουνέ» από τον κ. Ζακυνθινό Γεώργιο (καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Θεοχάρης Βασίλειος (Σιτοχώρου)
 2. Στάικος Μιχαήλ (Σταυρού)
 3. Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος (Σκοτούσσας)

 

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Χολέβα Στυλιανή (Δένδρων)

 

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη έρευνα που εκπονείται στην Ελληνική Περιφέρεια με στόχο να γνωρίσει και να κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες ανάγκες (επαγγελματικές, επιμορφωτικές και άλλες) των γυναικών που ζουν στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας.

      Ο Οργανισμός Women On Top είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την οικονομική & επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία και θα επισκεφθεί τα

Read More »

Στα Φάρσαλα ξανά αποστολή από το Πανεπιστήμιο του Καναδά για αρχαιολογικές ανασκαφές το ερχόμενο καλοκαίρι

Ενόψει της νέας ανασκαφικής περιόδου το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου υποδέχθηκε στο γραφείο του την υπεύθυνη της Καναδικής εκσκαφής κ. Δρ. Μargriet J. Haagsma και την

Read More »

Στον Πύργο Καραμίχου η περιοδική Έκθεση Αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου Τάκη Τλούπα

Ο Δήμος Φαρσάλων και το Κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας της Νεότερης Ιστορίας  του Δήμου , με χαρά υποδέχεται μια περιοδική  έκθεση αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου του Θεσσαλικού κάμπου Τάκη

Read More »

Με την αρωγή του Δήμου Φαρσάλων το «2ο ανοιχτό τουρνουά τένις Φαρσάλων»

  Ο Α.Σ. Ολυμπιάδα και Α.Σ. Φαρσάλων με την αρωγή του Δήμου Φαρσάλων, διοργανώνουν το 2ο ανοιχτό τουρνουά Τέννις στα γήπεδα Τέννις του Δημοτικού  Αθλητικού Κέντρου, που θα διαρκέσει έως

Read More »