Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (13η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 25 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                                              Φάρσαλα 20-6-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ: 9665
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                        

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα        
Ταχ. Κώδ.  :  40300                                        
Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                  
Τηλέφωνο:   2491350115      
e-mail: a.kalogeropoulos@dimosfarsalon.gr

Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:   

 1. Γούσιας Δημήτριος
 2. Γκατζόγιας Νικόλαος
 3. Μπασαγιάννης Χρήστος
 4. Χατζηπλή Σοφία
 5. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
 6. Ίφου Μαρία

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (13η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις  25 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 723.449,37€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (8289η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255/2024)  για «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών λόγω θεομηνίας DANIEL στο Δήμο Φαρσάλων»

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 45.331,90€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2024

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3o: Ανάκληση της αριθ. 40/2024 απόφαση μας και εκ νέου ορισμό υπόλογου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Εισηγητής: Δελή Βασιλεία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση διοργάνωση θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Φάρσαλα και εξειδίκευση πίστωσης

Εισηγητής: Ζάμπαλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσιών Διοικητικών – Οικονομικών – Διοίκησης -Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Φαρσάλων με συλλόγους για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εξειδίκευση πίστωσης

Εισηγητής: Ζάμπαλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσιών Διοικητικών – Οικονομικών – Διοίκησης -Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Αυγούστου 2024» και εξειδίκευση πίστωσης

Εισηγητής: Ζάμπαλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσιών Διοικητικών – Οικονομικών – Διοίκησης -Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός των όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, για ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής: Κρέστου Αγγελική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας.

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού χώρου για προσωρινή  εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων 2024

Εισηγητής: Κρέστου Αγγελική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ανάθεσης εργασιών στα πλαίσια διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων 2024

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη IV Πρακτικού  διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11o: Ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στην ψηφιακή πλατφόρμα Κοινωφελούς Εργασίας

Εισηγητής: Μπαχατίρογλου Ελένη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου 

Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σε αίτημα για χορήγηση επιδόματος και οικονομικής ενίσχυσης από τον «Ιανό»

Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού σταδίου Φαρσάλων»

Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων

 

Κοινοποίηση (με email) :

 • Αναγνώστου Απόστολος (Δημοτικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων»)
 • Μπαλαμπάνη Παρασκευή (Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
 • Μπαχατίρογλου Ελένη (Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
 • Λιαπής Αναστάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 • Αλειφτήρας Σωκράτης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 • Μήτα Ελένη (Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 • Ζάμπαλου Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσιών Διοικητικών – Οικονομικών – Διοίκησης -Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Πολιτισμού – Αθλητισμού)
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
 • Ράϊδος Απόστολος (Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου

Σχετικά Άρθρα

«Μία Κρητικιά από τα Φάρσαλα τραγουδάει λαϊκά» – Συναυλία στην πλατεία Λαού στα Φάρσαλα

Την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου των Φαρσάλων, Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος Φαρσάλων διοργανώνει μια συναυλία στην πλατεία Λαού. Η Ιωάννα Σαατσάκη «Μία Κρητικιά από

Read More »

Τουρνουά Τένις Φαρσάλων: Η Κατερίνα Καψάλη νικήτρια στις γυναίκες, αύριο ο τελικός στους άνδρες

Η Κατερίνα Καψάνη αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες, στο 2ο Ανοιχτό Τουρνουά Τένις Φαρσάλων, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ της Αλεξάνδρας Μανετζή. Τις απονομές των αναμνηστικών στις δύο αθλήτριες, έκανε ο

Read More »

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ» ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κατόπιν πρόσκλησης των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Φαρσάλων προς τα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Φαρσάλων αλλά και των γονέων αυτών πραγματοποιήθηκε η Δράση

Read More »

Νέο έργο επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτηρίων από τον Δήμο Φαρσάλων

Νέο έργο που περιλαμβάνει εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων ξεκινά στον Δήμο Φαρσάλων μετά από την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧγια την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (16η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 23 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

Read More »