Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 30 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 29 Αυγούστου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 12439

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  έκτακτη συνεδρίαση.

 

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (14η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 30 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης  περί έγκρισης του ετήσιου  προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024 με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται   για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό  έτος 2024 – 2025 (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση της αριθ. 69/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (τρίτη – 3η)» (Εισηγήτρια : Χαμορούσου Ευαγγελία, Προέδρος Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση και παραλαβή του 2ου & 3ου παραδοτέου της υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου και για θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα GR-Energy / ΧΜ ΕΟΧ 2014-21» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του αισθητικού δάσους Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 11Ο : Τροποποίηση αριθ. 81/2023 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση ή μη των νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας άρδευσης από τη δημοτικής γεώτρηση της Κοινότητας Διλόφου, για την αρδευτική περίοδο 2023 (Εισηγήτρια : Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω :

 • για τα θέματα 1ο & 2ο λήγει στις 30.08.2023 η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μας στο Υπουργείο Εσωτερικών
 • για τα θέματα 3ο, 4ο & 5ο λόγω άμεσης εκκαθάρισης υποχρεωτικών δαπανών, συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 • για τα θέματα 6ο, 7ο, 8ο & 10ο λόγω λήξης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 • για το θέμα 9ο λόγω χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών
 • για το θέμα 11ο λόγω λήξης αρδευτικής περιόδου

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

 

Γ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Ρεντινόπουλος Απόστολος (Διλόφου)

 

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση (15η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 16 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

Read More »

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση (14η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 2 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                       

Read More »

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (γ΄ διμήνου έτους 2024), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 25 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (12η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 18 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα Ταχ. Κώδ.  :  40300       

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 14 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα Ταχ. Κώδ.  :  40300 Πληροφορίες : Δ.

Read More »