Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή

Στο πλαίσιο των δράσεων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και δυνάμει των με αρ. πρωτ. Α1161/18-4-2023 κατευθυντηρίων οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ και ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, κλπ), που διαβιούν σε δομημένες περιοχές στο σύνολο των οικισμών του Δήμου (οικισμοί πολεοδομικά τμήματα πόλεων κλπ.), των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, να παρέχουν τα στοιχεία τους στον Δήμο, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ) και διαβιούν σε κατοικίες που συνορεύουν με δάση ή δασικές εκτάσεις.

Με τον τρόπο αυτό οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση απομάκρυνση τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων της Πολιτείας για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και επιθυμούν την ένταξή τους στο ανωτέρω Μητρώο για τους λόγους που αναφέρθηκαν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αντίστοιχη Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση προς το Δήμο Φαρσάλων.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν τα παρακάτω έγγραφα και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e.mail: e.christopoulou@dimosfarsalon.gr. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Φαρσάλων στο τηλ 2491350117.

 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ατόμων ότι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ)
  2. ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΗΘΟΥ_ΑΜΕΑ
  3. Έγγραφο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης

 

Ο Δήμος Φαρσάλων – Υπεύθυνος Επεξεργασίας – αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR).

Εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο εν λόγω Μητρώο των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ) και διαβιούν σε κατοικίες που συνορεύουν με δάση ή δασικές εκτάσεις, καλείστε να παρέχετε στο Δήμο τα εξής στοιχεία:

Στοιχεία επικοινωνίας, η δ/νση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών σας προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης σας (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΕ 2016/679).

Το Μητρώο θα τηρείται στο Δήμο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένη απομάκρυνση σας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους κατά τόπο δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από δασική πυρκαγιά (ήτοι Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λ.π.).

Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στο Δήμο:

 

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

 

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την DPO του Δήμου κα Παναγιώτα Χριστοφορίδου στο τηλέφωνο 6959996178 ή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο e.mailpegyxr@hotmail.com.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »