Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Καυσίμων(Κίνησης και Θέρμανσης)