Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων εξυπηρέτησης