Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόγραμμα ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών 21-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Φάρσαλα, 15 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6889
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Απόφ.: 217
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3, Φάρσαλα
Ταχ. Κωδ.: 40300
Πληρ.: Ελ. Μπαχατίρογλου,
Τηλ.: 2491350119, 117
Email: e.bahatiroglou@dimosfarsalon.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
κατά τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του Π.Δ 45/2023 (ΦΕΚ 99/Α’/2023) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55, 62 & 69 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ. 497/36382/27.4.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
4. Την αριθμ. 9/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία έγινε η κύρωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των
εκλογέων του άρθρου 27 και 69 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α’/2012)
5. Την ανάγκη σύστασης εκλογικών τμημάτων, καθορισμού καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομής των προαναφερόμενων εκλογέων, για
την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
6. Του π.δ.8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α’ 16).

7. Την αριθμ. 8/2023 του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023 όμοιες, με
την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και
μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Λάρισας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
8. Την αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023
όμοιες, με την οποία ανακηρύχθηκαν, οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
9. Την αριθμ. πρωτ. 191330/11-5-2023 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας.
Γνωστοποιούμε ότι
Η ψηφοφορία των γενικών βουλευτικών εκλογών θα διενεργηθεί την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή και θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ
και έως ώρα 19:00 μ.μ, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με τη με αριθμό πρωτ. 173754/02-05-2023 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας.

Πρόγραμμα ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών 21-5-2023

 

ΨΛ9ΧΩΗ0-ΞΧΧ

Σχετικά Άρθρα

Ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ για τον Μάιο στο Δήμο Φαρσάλων

        Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων και άλλων προϊόντων του προγράμματος  «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στον Δήμο

Read More »

Εκδήλωση μνήμης από τον Δήμο Φαρσάλων για τους εκτελεσθέντες πατριώτες στο «Ορμάν Μαγούλα»

Ο Δήμος Φαρσάλων και η Τοπική Κοινότητα Δασολόφου, διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 31 Μαΐου και ώρα 11:30 το πρωί, εκδήλωση που θα γίνει στη θέση «Ορμάν Μαγούλα» του οικισμού Κάτω

Read More »

Ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ (ΜΑΙΟΣ 2023) στο Δήμο Φαρσάλων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων και άλλων προϊόντων του προγράμματος  «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στον Δήμο Φαρσάλων, η οποία υλοποιήθηκε

Read More »

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020) Σχετική νομοθεσία 60ΓΚ46ΜΤΛΠ-ΘΝ5     

Read More »

Δήμος Φαρσάλων: Την Δευτέρα Διανομή προϊόντων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Φαρσάλων ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), στα

Read More »