Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόγραμμα ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών 21-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Φάρσαλα, 15 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6889
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Απόφ.: 217
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3, Φάρσαλα
Ταχ. Κωδ.: 40300
Πληρ.: Ελ. Μπαχατίρογλου,
Τηλ.: 2491350119, 117
Email: e.bahatiroglou@dimosfarsalon.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
κατά τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του Π.Δ 45/2023 (ΦΕΚ 99/Α’/2023) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55, 62 & 69 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθμ. 497/36382/27.4.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
4. Την αριθμ. 9/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία έγινε η κύρωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των
εκλογέων του άρθρου 27 και 69 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α’/2012)
5. Την ανάγκη σύστασης εκλογικών τμημάτων, καθορισμού καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομής των προαναφερόμενων εκλογέων, για
την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
6. Του π.δ.8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α’ 16).

7. Την αριθμ. 8/2023 του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023 όμοιες, με
την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και
μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Λάρισας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
8. Την αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023
όμοιες, με την οποία ανακηρύχθηκαν, οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
9. Την αριθμ. πρωτ. 191330/11-5-2023 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας.
Γνωστοποιούμε ότι
Η ψηφοφορία των γενικών βουλευτικών εκλογών θα διενεργηθεί την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή και θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ
και έως ώρα 19:00 μ.μ, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με τη με αριθμό πρωτ. 173754/02-05-2023 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας.

Πρόγραμμα ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών 21-5-2023

 

ΨΛ9ΧΩΗ0-ΞΧΧ

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη έρευνα που εκπονείται στην Ελληνική Περιφέρεια με στόχο να γνωρίσει και να κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες ανάγκες (επαγγελματικές, επιμορφωτικές και άλλες) των γυναικών που ζουν στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας.

      Ο Οργανισμός Women On Top είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την οικονομική & επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία και θα επισκεφθεί τα

Read More »

Στα Φάρσαλα ξανά αποστολή από το Πανεπιστήμιο του Καναδά για αρχαιολογικές ανασκαφές το ερχόμενο καλοκαίρι

Ενόψει της νέας ανασκαφικής περιόδου το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου υποδέχθηκε στο γραφείο του την υπεύθυνη της Καναδικής εκσκαφής κ. Δρ. Μargriet J. Haagsma και την

Read More »

Στον Πύργο Καραμίχου η περιοδική Έκθεση Αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου Τάκη Τλούπα

Ο Δήμος Φαρσάλων και το Κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας της Νεότερης Ιστορίας  του Δήμου , με χαρά υποδέχεται μια περιοδική  έκθεση αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου του Θεσσαλικού κάμπου Τάκη

Read More »