Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πάγιες Εκδηλώσεις – Φεστιβάλ

  1. Γιορτές του Πολιτιστικού Αυγούστου με εκδηλώσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
  2. Γιορτή Χαλβά στην πόλη των Φαρσάλων, που συνοδεύεται πάντοτε με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  3. Γιορτή Πίτας στην Τ.Κ. Σταυρού Φαρσάλων.
  4. Γιορτή Σιταριού στην Τ.Κ. Ευϋδρίου Φαρσάλων.
  5. Γιορτή Καθαρής Δευτέρας στην Τ.Κ. Ναρθακίου Φαρσάλων.
  6. Γιορτή Καθαρής Δευτέρας στην Τ.Κ. Βρυσιών Φαρσάλων.
  7. Γιορτή Καθαρής Δευτέρας στην Τ.Κ. Υπέρειας Φαρσάλων.
  8. Γιορτή Πλιγουριού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων Φαρσάλων.
  9. Γιορτή Ψωμιού στην Τ.Κ. Σκοτούσας Φαρσάλων.