Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (για κατοικίες και επιχειρήσεις)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11145
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδ. : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ. επικ. : 24913 50133
Fax : 24910 23914
Ε-mail: v.balabani@dimosfarsalon.gr

Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (για κατοικίες και επιχειρήσεις)

Ο Δήμος Φαρσάλων που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2020, ενημερώνει τους πολίτες για τη διαδικασία ένταξης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης

α) Του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες έχουν πληγεί

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)

2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Για τους πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου).
Για τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνομιακό επίδομα από τα εφαρμαζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

β) Του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ ή αντικατάστασης της οικοσκευής μέχρι 6.000,00 ευρώ που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Aίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)

2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

3. Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της εξουσιοδότησης είναι περισσότεροι του ενός , λόγω συγκατοίκησης κ.λπ. , η οικονομική ενίσχυση χορηγείτε σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

γ) Του επιδόματος σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας της φυσικής καταστροφής υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Γνωμάτευσης Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πληγέντων πολιτών, η παραλαβή των αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα γίνεται αυτοπροσώπως, στα παρακάτω σημεία:

1. Για τη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα, στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σταυρού θα εξυπηρετηθούν οι πληγέντες πολίτες των Κοινοτήτων Αγ. Γεωργίου, Πολυνερίου και Σταυρού, ενώ στο κτήριο του Μορφωτικού Συλλόγου Ευυδρίου-Αγροτικό Σύλλογο, θα εξυπηρετηθούν οι πληγέντες κάτοικοι των Κοινοτήτων M.Ευυδρίου, Κατωχωρίου, Βασιλί, Κρήνης και Υπέρειας.

2. Για τη Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων, στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος (με είσοδο από την Κεντρική Πλατεία Φαρσάλων).
Οι αιτήσεις των πληγέντων ΡΟΜΑ από της φυσικές καταστροφές θα υποβληθούν στο παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας

3. Για τη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα στο χώρο του ΚΕΠ της Δ.Ε. Πολυδάμαντα (Βαμβακού)

4. Για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ναρθακίου (Ναρθάκιο).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας protokolo@dimosfarsalon.gr (σε αρχείο pdf).
Μετά την υποβολή των αιτημάτων, θα διενεργηθούν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση επιδόματος απλών κατασκευαστικών εργασιών ή /και της οικοσκευής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα από την πλημμύρα, ήτοι 18/10/2020.
Για θέματα που σχετίζονται με καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, καθώς και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ ανά Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου (τηλέφωνα επικοινωνίας).

Επίσης, ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 δημοτικοί υπάλληλοι που εκτελούν χρέη ανταποκριτών ΕΛΓΑ, θα μεταβούν στα σημεία των κοινοτήτων όπως αυτά αναγράφονται παραπάνω, πλην της Δ.Ε. Φαρσάλων που η αναγγελία των ζημιών θα γίνεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρσάλαων, (Πατρόκλου 3 Γραφείο 03-Γραφείο Γεωπόνων, τηλέφωνο επικ. 24913 50113).

Επισήμανση: Για την αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία αυτοψίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρμόδιο όργανο Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Φαρσάλων (Ισόγειο Δημαρχείου Γραφείο 03-τηλέφωνα επικοινωνίας:24913 50133, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v. balabani@dimosfarsalon.gr).

Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή σχετικά με τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων/αναγγελιών ζημιών ή για λοιπά θέματα οι πληγέντες πολίτες θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του δήμου www.farsala.gr είτε θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα 24913 50116,142, 113 και 133.

Συνημμένα δικαιολογητικά:
• Aίτηση
• Υπεύθυνες δηλώσεις (2) (Με γνήσιο της υπογραφής)

O Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης Εσκίογλου

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία.

Σχετικά Άρθρα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (θεομηνία ΙΑΝΟΣ)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΟρισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε

Read More »

ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΙΑΝΟΣ» «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων»

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμπληρωματικής χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης (600,00 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας αυτών

Read More »

ΘΕΟΜΗΝΙΑ “ΙΑΝΟΣ” 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» Από τον Δήμο Φαρσάλων γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τη πρόσφατη ΚΥΑ αριθ. 89572/19-12-2020 που συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη

Read More »

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 30 Οκτωβρίου 2020ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 13966ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤαχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3, ΦάρσαλαΤαχ. Κώδ. : 40300Πληροφορίες : Βούλα ΜπαλαμπάνηΤηλέφωνο: 2491350133Fax : 2491023914E-mail : v.balabani@dimosfarsalon.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Read More »

Eνημέρωση πολιτών για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων, τις διαδικασίες χορήγησης αυτών και τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου Ο Δήμος Φαρσάλων που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνει τους πολίτες για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων, τις διαδικασίες χορήγησης αυτών και τη χορήγηση

Read More »