Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Διασύνδεση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

Διασύνδεση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

 

Με την Απόφαση με αριθμό πρωτοκ. 4132/29-09-2022 του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εν θέματι έργου συνολικού προϋπολογισμού 450.000 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ασφαλτόστρωση τριών (3) υφιστάμενων αγροτικών οδών εντός αναδασμού, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Τ.Κ. Βαμβακούς, Μεγ. Ευυδρίου και Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων. Οι μελετούμενες οδοί διατρέχουν τους ως άνω αναδασμούς και ενώνονται με τις εγκάρσιες αγροτικές οδούς, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους οδική σύνδεση, την προσπέλαση και την προσβασιμότητα του πληθυσμού της περιοχής από και προς τις αγροτικές τους ιδιοκτησίες, αλλά και την οδική σύνδεση με την εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας όσο και των γύρω οικισμών για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων κ.α. Ειδικότερα, σκοπός του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αγροτικών οδών είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας από και προς υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μελέτης.

Η οδός (γ) αναπτύσσεται ανατολικά του οικισμού Βασιλή και νοτιοανατολικά του οικισμού Δενδράκια, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση βορειοανατολική και νοτιοανατολική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 898 μ.

Η οδός (δ), αναπτύσσεται βορειοδυτικά της πόλης των Φαρσάλων, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Φαρσάλων – Ανωχωρίου και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση νοτιοδυτική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 748 μ.

Η οδός (ε), αναπτύσσεται δυτικά του οικισμού Μεγάλο Ευυίδριο, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη οδό στα όρια του οικισμού και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση βορειοδυτική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 892 μ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι οδοί θα ακολουθήσουν την υφιστάμενη χάραξη, η οποία θεωρείται ικανοποιητική οριζοντιογραφικά και οι επεμβάσεις θα είναι ήπιες, προκειμένου να μην τραυματιστεί το περιβάλλον, αλλά και να μη θιγούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες. Πρόκειται για αγροτικές οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑV (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). 

Η τυπική διατομή της οδού (ε) που επιλέχθηκε, είναι διατομή κατηγορίας ε2 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνολικό πλάτος οδού 6,50 μ. χωρίς το πλάτος των μη σταθεροποιημένων ερεισμάτων. 

Η τυπική διατομή της οδού (γ) και της οδού (δ) που επιλέχθηκε, είναι διατομή κατηγορίας ζ2 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνολικό πλάτος οδού 5,50 μ. χωρίς το πλάτος των μη σταθεροποιημένων ερεισμάτων.

Οι μελετούμενες οδοί θα κατασκευαστούν σε όρυγμα, μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εκσκαφών. Η έδρασή τους θα γίνει σε κατάλληλη στρώση εξυγίανσης του καταστρώματος, ενώ στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι στρώσεις της οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση σε πάχος 0,10 μ. η καθεμία) και των ασφαλτικών και τα υλικά τους θα μεταφερθούν από το πλησιέστερο λατομείο της περιοχής. 

Ακόμη, προβλέπεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού έργου. 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

– Χωματουργικές εργασίες

– Οδοστρωσία 

– Ασφαλτικά 

– Σήμανση – Ασφάλιση

O1.2 Οριζοντιογραφία οδός + δ

O1.3 Οριζοντιογραφία οδός + ε

Σχετικά Άρθρα

Σε εξέλιξη το έργο προσθέτει αντιπλημμυρική θωράκιση και που βελτιώνει την εικόνα της εισόδου των Φαρσάλων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση της κεντρικής αποχετευτικής τάφρου της πόλης, στο ύψος του Πολιτιστικού Κέντρου, από τον Δήμο Φαρσάλων. Πρόκειται για ένα έργο κόστους 86.400

Read More »

Ξεκίνησε μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων και συντηρήσεων του οδικού δικτύου στον Δήμο Φαρσάλων

Ένα μεγάλο έργο συντήρησης τμημάτων το οδικού δικτύου στην πόλη των Φαρσάλων και στην επαρχία, ξεκίνησε με την εργολαβία συνολικού κόστους 425.000 ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αρχή των

Read More »

Προχωρά το νέο μεγάλο έργο των φραγμάτων στα Φάρσαλα – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την απαλλοτρίωση της έκτασης

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή φράγματος Διλόφου στη θέση Κακλιτζόρεμα» από την ΔΕΥΑ Φαρσάλων έγινε με τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης της έγκρισης

Read More »

Νέος αγωγός ύδρευσης κατά μήκος της οδού Βόλου, στα Φάρσαλα

Συνεχίζονται οι προσπάθειες αναβάθμισης του υδρευτικού δικτύου των Φαρσάλων από την ΔΕΥΑΦ. Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης κατά μήκος περίπου μισού χιλιομέτρου, επί της οδού Βόλου. «Πρόκειται

Read More »

Αναβαθμίζει με χαλικοστρώσεις το αγροτικό δίκτυο της επαρχίας ο Δήμος Φαρσάλων

Αναβαθμίζει με χαλικοστρώσεις το αγροτικό δίκτυο της επαρχίας ο Δήμος Φαρσάλων   Χωρίς σταματημό καθ’ όλη την καλοκαιρινή περίοδο, συνεχίζονται από το Δήμο Φαρσάλων οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης

Read More »

Βελτιώνει υποδομές σε Πολυδάμειο, Δασόλοφο, Ρήγαιο, Άνω και Κάτω Βασιλικά ο Δήμος Φαρσάλων

Σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Φαρσάλων, μετά από την υπογραφή από τον Δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου της σύμβασης του έργου, συνολικού

Read More »