Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Διασύνδεση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

Διασύνδεση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

 

Με την Απόφαση με αριθμό πρωτοκ. 4132/29-09-2022 του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εν θέματι έργου συνολικού προϋπολογισμού 450.000 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ασφαλτόστρωση τριών (3) υφιστάμενων αγροτικών οδών εντός αναδασμού, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Τ.Κ. Βαμβακούς, Μεγ. Ευυδρίου και Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων. Οι μελετούμενες οδοί διατρέχουν τους ως άνω αναδασμούς και ενώνονται με τις εγκάρσιες αγροτικές οδούς, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους οδική σύνδεση, την προσπέλαση και την προσβασιμότητα του πληθυσμού της περιοχής από και προς τις αγροτικές τους ιδιοκτησίες, αλλά και την οδική σύνδεση με την εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας όσο και των γύρω οικισμών για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων κ.α. Ειδικότερα, σκοπός του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αγροτικών οδών είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας από και προς υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μελέτης.

Η οδός (γ) αναπτύσσεται ανατολικά του οικισμού Βασιλή και νοτιοανατολικά του οικισμού Δενδράκια, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση βορειοανατολική και νοτιοανατολική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 898 μ.

Η οδός (δ), αναπτύσσεται βορειοδυτικά της πόλης των Φαρσάλων, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Φαρσάλων – Ανωχωρίου και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση νοτιοδυτική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 748 μ.

Η οδός (ε), αναπτύσσεται δυτικά του οικισμού Μεγάλο Ευυίδριο, με σημείο έναρξης την ασφαλτοστρωμένη οδό στα όρια του οικισμού και σημείο πέρατος κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση βορειοδυτική, βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει συνολικό μήκος 892 μ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι οδοί θα ακολουθήσουν την υφιστάμενη χάραξη, η οποία θεωρείται ικανοποιητική οριζοντιογραφικά και οι επεμβάσεις θα είναι ήπιες, προκειμένου να μην τραυματιστεί το περιβάλλον, αλλά και να μη θιγούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες. Πρόκειται για αγροτικές οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑV (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). 

Η τυπική διατομή της οδού (ε) που επιλέχθηκε, είναι διατομή κατηγορίας ε2 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνολικό πλάτος οδού 6,50 μ. χωρίς το πλάτος των μη σταθεροποιημένων ερεισμάτων. 

Η τυπική διατομή της οδού (γ) και της οδού (δ) που επιλέχθηκε, είναι διατομή κατηγορίας ζ2 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνολικό πλάτος οδού 5,50 μ. χωρίς το πλάτος των μη σταθεροποιημένων ερεισμάτων.

Οι μελετούμενες οδοί θα κατασκευαστούν σε όρυγμα, μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εκσκαφών. Η έδρασή τους θα γίνει σε κατάλληλη στρώση εξυγίανσης του καταστρώματος, ενώ στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι στρώσεις της οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση σε πάχος 0,10 μ. η καθεμία) και των ασφαλτικών και τα υλικά τους θα μεταφερθούν από το πλησιέστερο λατομείο της περιοχής. 

Ακόμη, προβλέπεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού έργου. 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

– Χωματουργικές εργασίες

– Οδοστρωσία 

– Ασφαλτικά 

– Σήμανση – Ασφάλιση

O1.2 Οριζοντιογραφία οδός + δ

O1.3 Οριζοντιογραφία οδός + ε

Σχετικά Άρθρα

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για το νέο δίκτυο ομβρίων στα Φάρσαλα

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου ομβρίων της πόλης των Φαρσάλων, ενός έργου συνολικού κόστους 1.905.053,912 ευρώ. Τις εργασίες επιθεώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Read More »

Επεκτείνει τον ηλεκτροφωτισμό στην Περιφερειακή οδό ο Δήμος Φαρσάλων

Επεκτείνει τον ηλεκτροφωτισμό στην Περιφερειακή οδό ο Δήμος Φαρσάλων Ισχυρότερες συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας δημιουργεί ο Δήμος Φαρσάλων στην Περιφερειακή οδό της πόλης, μετά από την υπογραφή από τον Δήμαρχο

Read More »

Ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Φαρσάλων με τίτλο «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Φαρσάλων με τίτλο «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»     

Read More »

Ένταξη έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος 40 κτηριακών υποδομών στο δήμο Φαρσάλων μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»

Ένταξη έργου με  τίτλο Προσεισμικός έλεγχος 40 κτηριακών υποδομών  στο Δήμο Φαρσάλων   μέσω του προγράμματος  Αντώνης Τρίτσης     

Read More »

Αναβάθμιση πλατείας χωριού

Αναβάθμιση πλατείας χωριού   Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση της πλατείας του χωριού αλλά και διαμορφώσεις στο νεκροταφείο στην Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς, από τον Δήμο Φαρσάλων, προϋπολογισμού

Read More »