Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

8ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 59-72)