Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

7ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 53-58)