Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

3ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 4-15)