Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

29ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 268-275)