Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

24ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 196 -219 )