Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

21ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 181-187)