Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

17ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 155-162)