Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

15ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 145-151)