Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

14ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 135-144)