Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

13ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 127-134)