Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

12ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 118-126)