Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

04 Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 8-9)