Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

03 Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 5-7)