Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

01 Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 1-2)