Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

3ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 5-14)