Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

2ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 3-4)