Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

7ο Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 122-150)