Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(ΑΡ. Απόφασης 79 – 119)