Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Αρ. Απόφασης 1-16)