Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

9o Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 162 -185)