Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

7o Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 153- 154)