Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

5o Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 106 -150)