Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

24o Πρακτικό (Αρ. απόφασης 405-406)