Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

17ο Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 271 – 285)