Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

15o Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 241 – 262 )