Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

13o Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 216 – 237)