Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

11o Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 186 – 214)