Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

9ο Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 107-118)