Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

7ο Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 105)