Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Αριθμός Απόφασης 36-72)