Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

3o Πρακτικό (Αρ. Απόφασης 21 – 35)