Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

20o Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 229-241)