Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

19ο Πρακτικό(Αρ.Απόφασης 228)